Corona virus

Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat sportverenigingen met binnensport-accommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) per 1 juli 2020 weer open mogen. Dat is een versoepeling ten opzichte van de eerdere routekaart van het kabinet, waarin was vastgesteld dat binnensporten pas vanaf 1 september 2020 zouden zijn toegestaan.

De KNSA is zeer verheugd met dit besluit omdat veel schietsportverenigingen en sportschutters weer snakken naar het beoefenen van de schietsport in hun vertrouwde omgeving. Een intensieve lobby van alle sportbonden waaronder de KNSA, verenigd in de landelijke sportkoepel NOC*NSF, heeft tot dit resultaat geleid. Uiteraard zal de openstelling,  onder restricties moeten plaatsvinden.

1,5 meter afstand tijdens schietsport vervalt per 1 juli:

Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, zodanig dat tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – geen 1,5 meter meer in acht genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt nog wel vóór en na het sporten, dus: in kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, enzovoorts.

Met deze extra versoepeling betekent het dat ook de eerder geadviseerde om-en-om bezetting van de schietpunten niet meer verplicht is. De KNSA blijft haar verenigingen wel adviseren om – indien mogelijk – de schietpunten van elkaar te scheiden door schermen of schotten.

De afdelingen Korpscheftaken zullen met ingang van maandag 25 mei aanstaande de eerste werkzaamheden weer hervatten. Dat betekent dat gestart wordt met de aanvragen voor de bij- en afschrijvingen van wapens. Eerste aanvragen voor wapenverloven voor nieuwe aanvragers zullen later weer in behandeling worden genomen wanneer afspraken zijn gemaakt voor het, gegeven de omstandigheden, verantwoord kunnen afleggen van een huisbezoek (aldus de Korpsleiding).

De Politie heeft voorts laten weten dat het openstellen van de afdelingen Korpscheftaken niet direct betekent dat alle loketten opengaan; minimaal één loket per politie-eenheid zal als eerste de werkzaamheden hervatten. Het aantal locaties zal worden uitgebreid naar de normale situatie als deze ook zijn aangepast conform de richtlijnen. De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de aanpassingen die noodzakelijk zijn.

Bij het maken van een afspraak worden verlofhouders geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en welke voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen.

Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA is met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden – en dan in het bijzonder de afdelingen KCT – zal verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het vereiste minimumaantal schietbeurten. De KNSA gaat ervan uit dat dit verzoek ook ten uitvoer wordt gebracht, maar mocht dat voor u niet zo zijn dan kunt u zich uiteraard tot de KNSA wenden. Artikel 2.4.2 uit de Circulatie luidt als volgt:

Onvoldoende schietbeurten

Wanneer de aanvrager bij verlenging van de geldigheidsduur van een bestaand verlof niet kan aantonen voldoende schietbeurten te hebben behaald maar wel ten genoegen van de korpschef kan onderbouwen, dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van een oorzaak die hem redelijkerwijs niet kan worden aangerekend – bijvoorbeeld langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland, andere persoonlijke omstandigheden – dan kan de verlenging van de geldigheidsduur van het verlof hem niettemin worden toegestaan.

Voor het corona beleid in de vereniging kijk op de corona pagina die te vinden is onder Informatie > Leden > Corona beleid.

Geplaatst in Uncategorized.