Munitie en herladen

Munitie

Opslag

Voor de opslag van munitie geldt een maximale hoeveelheid van 10000 stuks. Dit is bepaald in de Regeling wapens en munitie.

Vervoer

Volgens het besluit vervoer gevaarlijke stoffen mogen maximaal 2000 patronen (of 2000 hulzen) binnen Nederland vervoerd worden.

Voor vervoer buiten Nederland en binnen de EU geld een vrijstelling uit de Regeling wapens en munitie van maximaal 1000 patronen. Een Europese Vuurwapen pas is hiervoor vereist.

Herladen

Er kunnen verschillende reden zijn waarom u wilt starten met herladen. Het kan zijn om kosten te besparen, preciezere lading/munitie, mildere lading dan fabrieksmunitie, betere patroon samenstelling enz. Maar herladen brengt ook veel risico’s met zich mee en u moet weten wat u doet. U krijgt te maken met de volgende veiligheidsaspecten:

Veiligheid in de omgang met kruit en herlaad apparatuur

U moet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en dat kan verkregen worden door een ervaren collega verlofhouder of jager, of een cursus te volgen bij bijvoorbeeld de KNSA.

Veilig opslaan van kruit en munitie

De milieuwetgeving bepaalt dat u maximaal 1 kilogram zwart buskruit of 3 kilogram (nitro) rookzwak buskruit vergunningsvrij mag opslaan. Slaat u beide soorten kruit op, dan mag het totaal van de opslag niet meer zijn dan 3 kg. Hierbij geldt voor de berekening dat het zwart buskruit dubbel telt. Met andere woorden: 1 kg zwart buskruit levert in de berekening 2 kg op. Daarnaast zou dan nog maar 1 kg rookzwak buskruit opgeslagen mogen worden.

Het is aan te raden om het kruit op te slaan in een niet metalen, afsluitbare kast, ter voorkoming van explosie gevaar en dat onbevoegden erbij kunnen komen. Voor meer informatie over het opslaan van kruit download de brochure uit de download sectie van deze website.

Wat als munitie moet worden opgeslagen zijn de volledige patronen en de slaghoedjes en dit samen mag dan niet meer zijn dan 10000 stuks. Kogelpunten en hulzen tellen niet mee en hoeven niet in de munitiekluis opgeborgen te worden.

Het vervoer van kruit

Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen geeft een algemene vrijstelling voor het vervoer van maximaal 1 kg buskruit. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zwart en rookzwak buskruit.

Om kruit voorhanden te mogen hebben dient u in het bezit te zijn van een Wecg erkenning en wordt alleen verstrekt (en is alleen geldig) in combinatie met een bestaand verlof of jachtakte. Om een Wecg erkenning te krijgen kunt u bij Korpscheftaken aangeven dat u een herlader bent of wilt zijn. U heeft dan tevens een registratieplicht en dat betekend dat de aankoopbonnen van het kruit minimaal 3 jaar bewaard moeten blijven.