KNSA reageert op brief minister J&V aan Tweede Kamer van 14-2-2020 inzake E-screener

In aanloop naar het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, heeft de minister de Tweede Kamer per brief van 14 februari 2020 geïnformeerd. Klik hier om de brief van de minister te lezen.

Nog voor dat het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaatsvond, heeft de KNSA daarop gereageerd in haar brief van 18 februari 2020. U kunt hier de brief teruglezen.

De KNSA heeft in dat schrijven nogmaals benadrukt dat de KNSA zich zorgen maakt omtrent de invoering van de E-screener en de onterechte gevolgen daarvan. De KNSA schrijft de minister dat zij van mening blijft dat het instrument niet proportioneel is en de beoefening van de schietsport daar niet van mag afhangen. Voorts wijst de KNSA de minister nog een keer op alle activiteiten en inspanningen die de KNSA reeds pleegt (overigens in overleg met de minister) teneinde ongewenste personen voor de schietsport in Nederland te weren.

Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 20 februari jongstleden heeft inmiddels plaatsgevonden en daaruit bleek dat vanuit verschillende politieke partijen steun is voor de opstelling van de KNSA. Het ziet er naar uit dat de kwestie binnenkort nog in een plenair debat aan de orde gaat komen.

Geplaatst in Uncategorized.