Algemeen

Hoe begin ik met de schietsport

U kunt een afspraak maken voor te komen proberen of de schietsport ook iets voor u is. U krijgt dan eerst een kennismakingsgesprek om te kijken wie wij zijn en wie u bent en wat uw motieven zijn.  De belangen moeten natuurlijk bij de schietsport liggen en binnen de club passen. Na het introductiegesprek wordt een start gemaakt met de introductiecursus. Als het u bevalt, dan is een vervolgafspraak mogelijk. De introductiecursus zet zich voort totdat u geschikt bent om als aspirant toe te te treden.
Zonder KNSA licentie mag u drie keer met een vuurwapen schieten. De trainer die u begeleid heeft brengt dan advies uit aan het bestuur en als dat positief is, kunt u starten als aspirant waarbij u wordt opgeleid tot beginnend schutter.

Zodra u lid wilt worden dient u eerst een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen bij het gemeentehuis. De aanvraag moet samen met een bestuurslid worden ingevuld. Zodra het VOG binnen is wordt u aangemeld bij de KNSA en start u als aspirant bij de schietvereniging. Tijdens deze periode wordt u opgeleid tot beginnend schutter. Na een half jaar (introductie- en aspirantenperiode) kunt u definitief lid worden als het bestuur dat besluit.

We hebben twee verenigingswapens die u kunt gebruiken voor het beoefenen van de schietsport. Deze wapens zijn:

 • Ruger revolver .22LR
 • Walther GSP pistool .22LR

Het is tevens mogelijk om tijdens introductie, als aspirant of in het eerste jaar, als een lid zijn wapen ter beschikking wilt stellen, met een pistool of revolver te schieten tot maximaal 9mm of een grendel geweer. Na het eerste jaar volledig lid te zijn dan vervalt deze beperking.

Wapengroepen bij SV Olympic

 • GKG Groot kaliber geweer
 • GKP Groot kaliber pistool
 • KKG Klein kaliber geweer
 • KKP Klein kaliber pistool
 • LG Lucht geweer
 • LP Lucht pistool

Wat zijn de kosten

Om de schietsport te beoefenen kunt u het zo duur maken als u zelf wilt. De vaste kosten zijn als volgt:

 • Eenmalige inschrijfkosten vereniging €23
 • Kosten VOG €41,35 in 2023
 • Maandcontributie per maand via overschrijving €7,50, of maandcontributie contant per maand €8 (de voorkeur gaat uit naar betalingen per kwartaal/half jaar of jaar voor zowel contant als per overschrijving)
 • Inschrijving KNSA senior schutter €42,50 (staat vast t/m 2024)
 • Contributie KNSA senior schutter €42,50 per jaar en als een schutter aangemeld wordt na 1 juli van het desbetreffende jaar, dan wordt hiervoor de helft van de bondscontributie in rekening gebracht. Betalen aan vereniging in december voor aankomend jaar. (Contributie staat vast t/m 2024)

Personen onder de 18 jaar mogen niet schieten met vuurwapens, alleen met luchtdruk wapens en gelden andere tarieven.

Verder betaald u munitie. Klein kaliber .22LR is op de vereniging te krijgen. Vraag aan het bestuur de meest recente prijs. U dient ook gehoorbescherming aan te schaffen.

Met een eigen wapen worden de kosten natuurlijk anders. Er komt dan de aanschaf bij van uw eigen wapen met bijbehorende munitie, wapenkluis en munitiekluis en de kosten voor de aanvraag van een wapenverlof. De kosten van de eerste aanvraag van een wapenverlof, wat een jaar geldig is, bedragen in 2023: €138,20 en een pasfoto en bij een verlenging €68,20 en een wapen af- of bijschrijven €30.

Eigen wapen

Na 1 jaar volwaardig lid kunt u een aanvraag doen voor uw eigen wapen. De voorwaarden hiervan zijn is dat u beschikt over voldoende vaardigheden en minimaal 18 schietbeurten in het afgelopen jaar heeft gehad. Uw eigen wapen moet in het kaliber .22LR zijn en mag alleen een pistool, revolver of een niet semiautomatisch geweer zijn (fase 1). Ook kunt u een jaar langer wachten of al in het bezit zijn van een klein kaliber, dan kunt u deze stap overslaan en meteen een groot kaliber pistool, revolver t/m 9mm of een niet semiautomatisch geweer aanschaffen (fase 2).
Een pistool/revolver met een kaliber groter dan 9mm of een semiautomatisch geweer mag pas aangevraagd worden bij fase 3:
– na de tweede verlenging van een klein kaliber of,
– na een eerste verlenging van een groot kaliber of,
– drie jaar volwaardig lid te zijn.

Bij fase 1 mag maar een wapen aangeschaft worden. Erna tot maximaal 5 wapens. Ieder jaar moet u voldoende (>18) schietbeurten gehad hebben en aan een competitie hebben meegedaan.

Bij fase 2 en 3 kunnen tevens wapens als een categorie A6 en/of A7 wapen horen. Dit wil zeggen dat:

 • A6: Automatisch vuurwapen die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens
 • A7: Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met centrale ontsteking:
  • korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
   • een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
   • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in wordt geplaatst;
  • lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
   • een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen onderdeel is van dat vuurwapen, of
   • er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen in wordt geplaatst.

Voor deze categorieën zijn de disciplines beperkter.

De aanvraag, voor een eigen wapen en bijbehorende munitie, geschied door een WM3-formulier samen met een bestuurslid in te vullen. Op het WM3-formulier wordt tevens het wapen met serienummer en erkenningsnummer of verlofnummer van de verkoper ingevuld. Dat moet dus wel al bekend zijn. Ook moet de juiste discipline ingevuld worden. Tevens moet ook een WM32-formulier ingevuld worden (inlichtingenformulier). Samen met het WM3- en WM32-formulier en een pasfoto neemt u contact op met de politie afdeling Korpscheftaken. Zij nemen de aanvraag in behandeling.

U krijgt een uitnodiging voor het afnemen van de e-screener.  Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, ten einde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden. Dit zou eenmalig zijn. Als de uitslag goed is, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kluiscontrole.

U moet beschikken over een verankerde kluis, waarbij wapen en munitie apart afsluitbaar is. Dit mogen ook twee aparte kluizen zijn. De kluis hoeft niet verankerd te zijn als deze zo zwaar is (>200 kg) dat deze niet opgetild kan worden. De ambtenaren beslissen uiteindelijk of de kluis voldoet en verankerd is. Het spreekt voor zich dat alleen de verlofhouder mag bezitten over de toegang in de kluis. Ook vinden in de toekomst kluis controles plaats en wordt erna gekeken of de wapens die erin staan overeen komen met het wapenverlof (WM4) en munitie apart van de wapens is opgeborgen. Elke verlofhouder zal minimaal één keer per drie jaar een thuiscontrole krijgen. Indien nodig, zullen verlofhouders op basis van een risico-indicatie en op basis van steekproeven, vaker gecontroleerd worden. Voor verlofhouders tot 25 jaar geldt een thuiscontrole van minimaal één keer per jaar.

Als de kluis goed bevonden is, gaat de aanvraag verder en kunt u uw wapenverlof (WM4) afhalen, samen met een formulier voor de verkoper, om het wapen op te gaan halen en kunt u munitie aanschaffen. Hebt u uw wapen gekocht, moet u binnen een bepaalde tijd met het wapen en het verlof terug naar de politie (Korpscheftaken) om het wapen te tonen en wordt er nagekeken of het serienummer overeenkomt met wat er op het wapenverlof (WM4) staat.

Wedstrijden

Voor verlofhouders is het verplicht om aan een competitie mee te doen, wat bestaat uit vijf wedstrijden per kalenderjaar. Dit wordt door de vereniging georganiseerd. Bij lidmaatschap bij meerdere verenigingen, kunt u kiezen waar u uw competities doet. Als u de wedstrijden bij een andere vereniging uitvoert achten wij wel een verklaring van het bestuur (van de andere vereniging) dat de wedstrijden zijn voldaan.