KNSA reserveert € 50.000 voor gedupeerden e-screener

Ofschoon de minister van Justitie en Veiligheid op 29 oktober 2019 heeft besloten om de toepassing van de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten, zijn er hierdoor toch al een groot aantal sportschutters gedupeerd doordat hun wapenverloven zijn ingetrokken en zelfs hun wapens in bewaring zijn genomen.

Ook heeft de minister nog geen gehoor gegeven aan het verzoek van de KNSA om de e-screener ook voor alle nieuwe verlofaanvragers niet te laten toepassen.

Al eerder is bekend gemaakt dat het KNSA-bestuur daarom besloten heeft om alle gedupeerde KNSA-sportschutters bij te zullen staan bij hun problemen met de e-screener. Dat kan zijn in juridische procedures, zoals een administratief beroep bij het ministerie, tot aan het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Ook kan de KNSA deze sportschutters bijstaan wanneer een contra-expertise nodig is.

Het KNSA-bestuur heeft deze week besloten daarvoor expliciet in de begroting een bedrag te reserveren van maar liefst € 50.000 voor het komende jaar, voor zover deze kosten niet gedekt worden door de KNSA-rechtsbijstandverzekering. Het mag namelijk niet zo zijn, dat de e-screener onterecht sportschutters hun sport ontneemt c.q. onmogelijk maakt.

Geplaatst in Uncategorized.