Minister schort e-screener op voor bestaande verlofhouders

De minister van Justitie en Veiligheid heeft per brief van 29 oktober 2019 de Tweede Kamer laten weten de e-screener voor bestaande verlofhouders voor minimaal twee jaar op te schorten,
Klik hier voor de brief.

De minister verwijst in zijn brief naar de kritische reacties van de KNSA en de KNJV, en kondigt aan met beide belangenorganisaties hierover in gesprek te gaan. Dit is een eerste stap in de goede richting maar nog niet voldoende. Er is nu wel gebleken dat het instrument e-screener niet functioneert; dus ook niet voor nieuwe aanvragers. Dat zal de KNSA ook in de gesprekken met de minister blijven benadrukken.

Voorts is waakzaamheid geboden vanwege de aangekondigde nieuwe uitgebreidere versie van het zogenaamde WM32-formulier dat in de plaats komt van de opgeschorte e-screener.

Alle bestaande verlofhouders hoeven de e-screener tot nader order niet te doen!

Het ministerie heeft de KNSA laten weten dat diegenen die inmiddels uitgenodigd zijn voor het doen van de e-screener, deze vooralsnog niet hoeven te doen en dus geen afspraak daarvoor meer hoeven te maken met Lamark. Degenen die reeds een afspraak hebben gemaakt bij Lamark, kunnen deze afspraak dus annuleren. Let op: dit geldt dus alleen voor de bestaande verlofhouders.

Voor diegenen die de e-screener al wel gedaan hebben en van wie, als gevolg daarvan, het verlof is ingetrokken, zal de KNSA de juridische procedures uiteraard voortzetten.

Geplaatst in Uncategorized.